ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μοντέρ (μερική απασχόληση)

Kωδ. Θέσης:HR/0206

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Μοντέρ (μερική απασχόληση) 

Καθήκοντα:
Το μοντάζ σε ψηφιακό σύστημα για τις καθημερινές ανάγκες της παραγωγής των ειδήσεων και των άλλων ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών του Σταθμού.   

Απαραίτητα προσόντα:
- Δίπλωμα σε συναφή κλάδο  
- Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
- Καλή γνώση του προγράμματος Adobe Premiere
- Γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Ωράριο εργασίας: Σε σύστημα βάρδιας 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 17/6/18.

Για πληροφορίες:
Διεύθυνση Προσωπικού
τηλ.: 22 200 200
e-mail: hr@antenna.com.cyΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ